'Winstrecessie op komst in de Verenigde Staten'

Datum: 9-11-2018 10:30:30

(finanzen.nl) Legal & General Investment Management (LGIM) heeft recent zijn winstmodellen voor de hele economie bijgewerkt. "Zij geven waarschuwingen af voor de ontwikkeling van de winsten in de VS", stelt Tim Drayson, hoofdeconoom bij de Britse vermogensbeheerder .

Het beeld voor de groeivooruitzichten is op de korte termijn nog wel fraai. Maar uit een analyse van Drayson blijkt dat de cijfers geflatteerd worden. Belastingverlagingen en inkoop van eigen aandelen maskeren bijvoorbeeld de verslechtering van bedrijfsmarges. Aan de stimulering van de economie kleven ook risico's, denkt Drayson. De economie kan op termijn oververhitten. Bijvoorbeeld door krapte op de arbeidsmarkt en druk op de lonen.

Kloof in bedrijfswinsten

Drayson baseert zijn analyse onder meer op de groeiende kloof tussen de winsten van bedrijven die deel uitmaken van de S&P 500 en de bedrijfswinsten voor de gehele economie (zoals gemeten in de nationale rekeningen NIPA). Doorgaans doen S&P 500-ondernemingen het qua winstgevendheid beter aan het einde van elke economische cyclus. In de daaropvolgende recessie vindt echter een winstval plaats die het evenwicht tussen S&P-bedrijven en de hele economie herstelt.

"De belastingverlagingen en de terugkoop van aandelen verklaren ongeveer 10 procentpunten van de toename van de kloof dit jaar", stelt Drayson. "De resultaten van S&P 500 zijn meestal conjunctuurgevoeliger en profiteren van de hogere prijzen van voorraden en activa aan het einde van langdurige bullmarkets."

Als de begrotingsstimulans in de tweede helft van 2019 in kracht afneemt en de groei vertraagt, komen winstmarges volgens Drayson dan ook onder spanning te staan, te meer omdat ook arbeidskosten waarschijnlijk gaan stijgen. Volgens LGIM zullen bedrijven niet in staat zijn deze stijgende kosten volledig door te berekenen aan hun klanten.

Zelfs als de Amerikaanse Fed in staat is om de Amerikaanse economie een ‘zachte landing’ te bezorgen in 2020 (LGIM verstaat hier een groei van 1% onder), dan nog is het vermijden van een winstrecessie ‘steeds moeilijker’ geworden. Drayson is dan ook bezorgd dat de vertraging kan leiden tot een recessie van de Amerikaanse economie in 2020, hetgeen de winstdalingen zal versterken.

De Amerikaanse overheid kan dit scenario uitstellen door de economie meer te stimuleren, maar daarmee groeit het risico op een veel grotere terugval. De enige echte oplossing op langere termijn is een groter aanbod van arbeid en een hogere arbeidsproductiviteit.

Meld u vandaag nog aan!

Copyright © 2018 Beursfoon. Alle rechten voorbehouden.
Genoemde handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Het gebruik van deze website betekent acceptatie van de gebruikersovereenkomst en het privacybeleid van Beursfoon.