Welke richting de euro opgaat in de tweede helft van 2018

Datum: 12-7-2018 09:37:00

(finanzen.nl) - Alvorens na te denken over de koers van de euro in 2018, doet Gannatti een stap terug en kijkt hij naar de relatieve prestaties van de euro ten opzichte van de dollar in de afgelopen tien kalenderjaren en in de eerste helft van 2018.

Zo stonden de jaren 2014 en 2015 in het teken van van de euro-depreciatie, en andersom geredeneerd de dollar-sterkte. Eind 2015 bevond de euro zich op 1,08 dollar, nadat de munt begin 2014 op 1,37 dollar had gestaan.

Het jaar 2017 was een opvallend jaar waarin de euro apprecieerde. Beleggers wereldwijd waren toen zeer verbaasd over de vrij sterke economische activiteit in de eurozone, en velen speculeerden erop dat de Europese Centrale Bank (ECB) zijn versoepelingsprogramma misschien eerder dan gepland zou moeten stopzetten. De eerste helft van 2018 eindigde de euro op een niveau van ongeveer 1,17 dollar (29 juni 2018).

Er zijn volgens Gannatti drie belangrijke stukken van de valutapuzzel. Het zijn indicatoren waar hij naar kijkt als het gaat om het voorspellen van valuta's. Geen van de drie concepten vertelt echter precies wat de euro zal doen.

Indicator 1: Momentum (het lezen van de valutatrend)

Er zijn vele manieren zijn om naar momentum te kijken. Gannatti concentreert zich op het tiendaagse versus het 240-daagse voortschrijdend gemiddelde (MA). Indien het tiendaagse MA onder het 240-daagse MA ligt, betekent dit dat de euro zich in een dalende trend bevindt. Deze perioden zijn grijs gemarkeerd in figuur 2.

Omgekeerd, als het tiensdaagse-MA boven het 240-daags MA ligt, betekent dit dat de euro zich in een appreciërende trend bevindt. Deze periodes zijn niet gemarkeerd.

Valuta's vertonen van oudsher trendgedrag, en het is nuttig om de trend te herkennen en na te denken over potentiële katalysatoren die ertoe kunnen leiden dat de trend in de toekomst verandert. Momenteel wijst de trend meer in de richting van een verdere depreciatie van de euro.

Indicator 2: Koopkrachtpariteit, is de valuta goedkoop of duur?

Volgens de 'Big Mac Index' zou een Big Mac bij McDonald's, na aanpassing aan de wisselkoersen, over de hele wereld hetzelfde moeten kosten. Aangezien dit in werkelijkheid zelden het geval is, kan worden gesteld dat valuta's ofwel 'te goedkoop' ofwel 'te duur' zijn ten opzichte van elkaar, waardoor een gelijke prijsstelling van vrijwel dezelfde goederen op verschillende markten wereldwijd wordt belemmerd.

De huidige wisselkoers van de euro (uitgaande van ongeveer 1,17 dollar per 31 mei 2018) lijkt sterk op het niveau dat hij zou moeten zijn op grond van de koopkrachtpariteit. Dit is een lastiger indicator: een valuta kan voor langere tijd te goedkoop of te duur blijven. Deze indicator is vandaag de dag in principe neutraal.

Indicator 3: Verschuivende intrestvoeten

De tweejaarsrente wordt meer beïnvloed door monetair beleid. De Amerikaanse Federal Reserve heeft de rente verhoogd, terwijl de Europese Centrale Bank heeft aangegeven de rente gedurende een periode van ongeveer twaalf maanden niet te zullen verhogen. Het voordeel van het Amerikaanse tweejaars rendement ten opzichte van het Duitse tweejaars rendement is tot nu toe in 2018 uitgebreid van circa 2,5 procent naar 3,2 procent.

De tienjaarsrente wordt meer beïnvloed door inflatie- en groeiverwachtingen. In 2018 is het voordeel van het Amerikaanse tienjaars rendement ten opzichte van het Duitse 10-jaars rendement uitgebreid van ongeveer 2 procent naar ongeveer 2,5 procent tot nu toe.

In theorie waarderen wereldwijde beleggers hogere rendementen meer dan lagere rendementen, dus dit zou wijzen op potentieel voor toekomstige koersstijging van de dollar (zwakte van de euro).

Conclusie

Gannatti ziet op dit moment twee indicatoren (Trend & Rentevoet) die wijzen op depreciatie van de euro, geen indicator die wijst op eurosterkte en slechts een indicator (koopkrachtpariteit) die neutraal is. Gannatti denkt daarom dat de euro in de tweede helft van 2018 zal depreciëren.

Meld u vandaag nog aan!

Copyright © 2018 Beursfoon. Alle rechten voorbehouden.
Genoemde handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Het gebruik van deze website betekent acceptatie van de gebruikersovereenkomst en het privacybeleid van Beursfoon.