Waarom je een voorkeur voor aandelen uit booming Europa moet hebben

Datum: 13-3-2018 12:32:23

(finanzen.nl) - Ivan Moen, Jaap Westerling en Michel Alofs, vermogensbeheerders bij Optimix Vermogensbeheer hebben sinds de lente van 2017 een regiovoorkeur voor Europa. Gezien de turbulentie op de markten vonden ze het zaak om hun Europese aandelenbeleggingen nog eens goed onder de loep te nemen. Ze zien hun opstelling nog steeds als terecht.

De eurozone sloot het vierde kwartaal van 2017 af met een groei van 2,7%. Dit is ruimschoots boven de trendmatige groei in Europa, die volgens de consensus rond de 1-1,5% ligt. De consumentenbestedingen, industriële productie en de meeste huizenmarkten in Europa draaien op volle toeren.

Daarnaast zitten de bedrijfsinvesteringen nu eindelijk ook stevig in de lift. De vermogensbeheerders van Optimix denken dat de hoogconjunctuur in Europa duurzamer is dan de Amerikaanse omdat de druk op de Europese arbeidsmarkt geringer is en de loongroei beperkter. Zij maken zich dan ook niet al te grote zorgen over de inflatie in Europa.

Ze liggen er goed bij

Optimix verwacht de komende kwartalen een bovengemiddelde mondiale economische groei die grondstoffenprijzen, inflatie en kapitaalmarktrentes zal aanjagen. "Historisch gezien presteren de Europese aandelenbeurzen onder die omstandigheden beter dan de Amerikaanse. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat een aantal grote sectoren, zoals grondstoffen en financiële waarden, in dit klimaat goed gedijen", zo laat Optimix in een brief aan beleggers weten.

Deze sectoren zijn in Europa veel zwaarder vertegenwoordigd in zowel de economie, als in de aandelenindices. "Als Europese aandelen het beter doen dan aandelen in de rest van de wereld, dan doen Europese banken het beter dan Europese aandelen."

Dit verband is volgens de drie vermogensbeheerders ook goed verklaarbaar omdat Europese banken circa 16 procent van de index uitmaken, terwijl dit in Amerika slechts 7 procent is. De Europese economie leunt veel zwaarder op bancaire kredietverlening dan in de Verenigde Staten het geval is.

Inhaalslag

Op dit moment zijn Europese aandelen in historisch perspectief niet duur, zo oordeelt Optimix. "Op basis van een veel gebruikte waarderingsmaatstaf (prijs/boekwaarde) is het waarderingsverschil tussen Europese aandelen en de MSCI World Index nu zelfs historisch groot."

Sceptici zouden kunnen opmerken dat dit verschil te verklaren is doordat in Europa het herstel in winstgevendheid achtergebleven is bij andere regio’s. Maar daar zien Moen, Westerling en Alofs nou net de mogelijkheid voor het maken van een inhaalslag.

Gekeken naar het verloop van bedrijfswinsten van de S&P 500 Index en de Stoxx Europe 600 Index, valt op dat de relatieve winstontwikkeling in Europa de afgelopen 10 jaar is achtergebleven. Sinds medio 2016 is Europa aan een bescheiden inhaalslag begonnen.

De nieuwe Amerikaanse belastingwetgeving maakt echter dat de bijstellingen in winstprognoses voorlopig opnieuw in het voordeel van de S&P 500 Index uitvallen. Optimix verwacht dat dit nu grotendeels is verdisconteerd en Europa de inhaalrace kan hervatten.

Beter dan Amerikaanse

Optimix is overwogen in Europese aandelen en onderwogen in Amerikaanse. Reden: vergeleken met de Amerikaanse aandelen zijn Europese aandelen nog altijd redelijk geprijsd en bovendien presteert de Europese markt historisch gezien beter in een omgeving van stijgende inflatie en oplopende rente.

Daarbij verkeert de economische cyclus in Europa nog in een prillere fase en is het politieke klimaat het afgelopen jaar verbeterd. Dat laatste lijkt in de VS juist bergafwaarts te gaan. Als beleggers kijken Moen, Westerling en Alofs vooral naar de winstontwikkeling van bedrijven. Zij blijven daarom voorzichtig positief.

Meld u vandaag nog aan!

Copyright © 2018 Beursfoon. Alle rechten voorbehouden.
Genoemde handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Het gebruik van deze website betekent acceptatie van de gebruikersovereenkomst en het privacybeleid van Beursfoon.