Tien tips bij het beleggen in Emerging Market Debt

Datum: 14-2-2018 09:35:06

(finanzen.nl) - Opkomende markten bieden onderwijl een keur aan beleggingsmogelijkheden en daarmee kansen. Maar zoals bij elke groeimarkt liggen er uitdagingen op de loer, zo ook bij Emerging Market Debt (EMD), oftewel schuldpapier uit opkomende markten.

Volgens Marcelo Assalin, Head of Emerging Markets Debt bij NN Investment Partners (NN IP), lijken de opkomende economieën steeds meer op de ontwikkelde markten. "Deze landen hebben samen een sterke economische verbetering doorgemaakt en vormen nu een aantrekkelijke bron van gedifferentieerde rendementen voor alle typen beleggers."

NN IP belegt vandaag precies 25 jaar in EMD en dat heeft 10 belangrijke inzichten opgeleverd:

1. Er zijn bijna altijd lichtpuntjes

Het kan zijn dat landen hun verplichtingen niet nakomen, maar in tegenstelling tot bedrijven zullen ze niet snel volledig failliet gaan. De internationale gemeenschap is bereid om landen die failliet dreigen te gaan te ondersteunen, met de hulp van multilaterale organisaties zoals de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Daardoor is het hoogst onwaarschijnlijk dat schuldeisers al hun geld zullen verliezen. Sterker nog: noodlijdende landen kunnen uitstekende kansen bieden om tegen een flinke korting in staatsobligaties te beleggen.

2. Je kunt niet alles op één hoop vegen

Beleggers proberen de wereld vaak te versimpelen door in grote economische blokken te denken. Een goed voorbeeld zijn de BRIC-landen, een term geïntroduceerd door Goldman Sachs in 2001. Deze landen leken toen een enorm groeipotentieel te hebben dankzij lagere productiekosten, een relatief jonge beroepsbevolking en aanzienlijke voorraden grondstoffen.

Nog geen twee decennia later eisten dalende grondstoffenprijzen, de afnemende wereldhandel en de oplopende schulden echter hun tol, vooral in Rusland. Het universum van opkomende markten is zeer divers en beleggers mogen de verschillen tussen de landen niet uit het oog verliezen.

3. Hou vertrouwen, uiteindelijk komt het goed

Na de financiële crisis hebben centrale banken, multilaterale instellingen zoals het IMF en particuliere beleggers de handen verschillende keren ineengeslagen om landen met te hoog opgelopen schulden te hulp te schieten. Geen enkele belegging is zonder risico, maar de recente politieke wil om de landen die tot over hun oren in de schulden zitten de helpende hand te bieden, is een positieve factor voor beleggers in EMD.

4. ‘Sleeping dragons’ worden ‘crouching tigers’

Meer dan twee decennia lang heeft de opkomst van China als economische supermacht een enorm positieve invloed gehad op andere opkomende economieën en de wereldeconomie. China heeft haar invloed op opkomende economieën de afgelopen jaren vergroot door infrastructuurprojecten in Azië, Europa en Afrika te financieren.

Het groeitempo van China zal op de middellange termijn waarschijnlijk wel afnemen door structurele hervormingen die nodig zijn omdat de economie volwassen wordt. Gezien de invloed van China kan dit verstrekkende negatieve gevolgen hebben. Beleggers moeten de economische vooruitgang van China op de langere termijn daarom nauwlettend in de gaten houden.

5. Het IMF krijgt concurrentie!

Het IMF speelt sinds de jaren negentig een cruciale rol in de ontwikkeling van opkomende markten. Het risico bestaat echter dat China het aanspreekpunt voor economische steun wordt, in plaats van het IMF. De steun van China vereist echter niet dezelfde structurele hervormingen.

Daardoor worden opkomende landen wellicht minder gestimuleerd om de veranderingen door te voeren die het IMF voorschrijft. Het IMF en China kunnen echter allebei een belangrijke bijdrage leveren aan de groei en landen moeten aanspraak kunnen maken op de steun van beide partijen.

6. Met de rem erop kom je niet vooruit

Vaak hoor je protectionistische taal als een land zich zorgen maakt over mogelijke economische tegenwind. Maar hoge invoertarieven en andere maatregelen om de binnenlandse arbeidsmarkt te beschermen tegen internationale concurrentie, werken vaak alleen op korte termijn.

Landen die hun economieën openstellen, toetreden tot de wereldmarkt en profiteren van een dynamischer ondernemingsklimaat en directe buitenlandse investeringen leveren de beste economische prestaties.

7. Te grote schepen zijn niet erg wendbaar

Na tientallen jaren van structurele en institutionele hervormingen in de opkomende wereld beginnen grotere, niet-gespecialiseerde en vaak opportunistisch beleggende fondsen en Exchange Traded Funds (ETF’s) nu ook flink te beleggen in EMD. Enerzijds betekent dit dat een groeiende vraag van beleggers de risicopremies geleidelijk zal drukken.

Anderzijds moeten zeer grote vehikels met een benchmark, zoals ETF’s, hun beleggingsposities vaak aanpassen, ongeacht koers of liquiditeit, wat de marktprijzen kan verstoren. Deze verstoringen bieden echter vaak prima kansen voor beleggers met de juiste expertise en dynamiek.

8. Je kunt de littekens van corruptie niet verbergen

Corruptie werkt als een onzichtbare belasting op een economie; het belemmert groei en drukt het investeringsklimaat. Bij minder buitenlandse investeringen dalen de externe inkomsten en corruptie is sterk gecorreleerd met een achteruitgang van de begroting. De strijd tegen corruptie is langdurig en inspannend, maar er is wereldwijd meer aandacht voor.

9. Doe wat ik doe, doe niet wat ik zeg

Er is vaak een groot verschil tussen wat er in een politieke campagne wordt beloofd en het beleid dat vervolgens wordt gevoerd. Toch schieten de markten snel in de stress bij de mogelijkheid van een politieke omslag en dit geldt vooral bij verkiezingen. Het overheidsbeleid is vaak veel gematigder en pragmatischer van toon dan de verkiezingsretoriek.

10. Zij die gefocust zijn kunnen snel reageren

Opkomende markten vereisen een constante en gedisciplineerde focus op de reële waarde van beleggingen in op- en neergaande markten. Beleggers zijn zeer gevoelig voor negatief nieuws en correcties zijn vaak overdreven. Dit biedt uitstekende kansen om posities waarvan men overtuigd is uit te breiden.

Meld u vandaag nog aan!

Copyright © 2018 Beursfoon. Alle rechten voorbehouden.
Genoemde handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Het gebruik van deze website betekent acceptatie van de gebruikersovereenkomst en het privacybeleid van Beursfoon.