Mantel

Mantel - logo

Mantel

Onderdeel van een compleet aandeel of obligatie.

Op een matel wordt onder meer vermeld: volledige naam van de uitgevende instelling en de plaats van vestiging; een nummer dan wel een serie en een nummer; de nominale waarde; plaats en datering van uitgifte. Samen met een bijbehorend coupon- of dividendblad heeft men een volledig stuk. In de mantel is het eigendom belichaamd van de deelneming in het kapitaal (aandeel) dan wel van de schuldverordening (obligatie).

Nieuws

Copyright © 2017 Beursfoon. Alle rechten voorbehouden.
Genoemde handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Het gebruik van deze website betekent acceptatie van de gebruikersovereenkomst en het privacybeleid van Beursfoon.