Emotie-economie

Emotie-economie - logo

Emotie-economie

Emotie-economie wordt ook wel de mythe van de persoonlijke financiële planning genoemd.

Persoonlijke financiële planning gaat over keuzes op het gebied van werk en vrije tijd, op het gebied van consumeren en sparen, en op het gebied van beleggen. Wetenschappelijk is aangetoond dat financieel en economisch gedrag van individuen onder invloed staat van emotionele factoren.

Zeven wetten
De zeven wetten van de emotie-economie zijn wetmatigheden in de financiële keuzes van mensen. Deze wetten zijn afgeleid van wat mensen in de praktijk doen.

1. De wet van de verliesaversie.
Het psychologisch aspect van verlies is meer dan twee keer zo groot als het psychologisch aspect van winst.
2. Mensen hebben een asymmetrische risicohouding. In het winstdomein zijn mensen risicomijdend. In het verliesdomein heeft een individu juist een voorkeur voor risico. Dat betekent dat een persoon bereid is te betalen voor meer risico in plaats van daarvoor betaald worden.
3. Mensen prefereren de middenweg.
Dat betekent dat een aanbieder van financiële producten de keuze van de klant kan sturen door de manier waarop een product wordt aangeboden.
4. Mensen hebben een zelfbeheersingprobleem. Mensen maken op korte termijn keuzes die hun welzijn over de gehele planningshorizon aantasten.
5. Mensen zijn financieel analfabeet.
De financiële deskundigheid van mensen is heel beperkt.
6. Mensen zijn rampbijziend.
Als de kans op een gebeurtenis onder een bepaalde drempelwaarde komt, doen mensen net als de kans nihil is.
7. Mensen filteren informatie asymmetrisch. Mensen horen graag informatie die bevestigt wat ze toch al denken, en sluiten hun ogen voor informatie die indruist tegen hun opinie.

Wilt U meer informatie over deze dienst,of direct lid worden, Klik dan hier of bel dan vrijblijvend een van onze medewerkers op: 023 - 528 88 51. Zij staan U graag te woord

Klik hier voor het behaalde rendement met onze signalen.

Klik hier om u gelijk aan te melden.

Copyright © 2017 Beursfoon. Alle rechten voorbehouden.
Genoemde handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Het gebruik van deze website betekent acceptatie van de gebruikersovereenkomst en het privacybeleid van Beursfoon.